Vol 28, No 3-4 (1990)

Table of Contents

1. Komputerowy model dynamiki lotu samolotu zweryfikowany próbami w locie PDF
Jerzy Manerowski, Mirosław Nowakowski, Stanisław Rymaszewski 303-312
2. Analiza dynamiki lotu samolotu w wybranym stanie awaryjnym PDF
Zbigniew Dżygadło, Krzysztof Sibilski 313-332
3. Sterowanie czynne własnościami dynamicznymi samolotu nieodkształcalnego PDF
Wiesław J. Michalski, Józef A. Pietrucha 333-351
4. Dynamika samolotu po symetrycznym zrzucie podwieszeń z zastosowaniem symulacji numerycznej PDF
Włodzimierz Dżygadło, Jerzy Maryniak 353-367
5. Wpływ stopnia wyważenia steru na efekty dynamiczne w automatycznym pilotażu PDF
Maciej Mróz 369-377
6. Analiza rezonansowa drgań sterów i ich wpływu na dynamikę ruchu samolotu PDF
Adam Krzyżanowski 379-400
7. Modyfikacja manewrowości samolotu poprzez zastosowanie bezpośredniego sterowania siłą nośną PDF
Stanisław Bociek, Andrzej Tomczyk 401-414
8. Calculation of litt distribution on canard airplane by use of vortex-lattice method PDF
Zdobysław Goraj, Witold Molicki 415-432
9. Zastosowanie metody linii Macha do wyznaczania naddźwiękowego opływu skrzydeł o dowolnym obrysie PDF
Tomasz Goetzendorf-Grabowski, Józef Pietrucha 433-446
10. Przybliżone wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych skrzydeł o obrysie trapezowym w zakresie naddźwiękowym PDF
Tomasz Goetzendorf-Grabowski, Józef Pietrucha 447-466
11. Wyniki pomiarów widma obciążeń skrzydła szybowca w niektórych stanach użytkowania PDF
Wiesław Stafiej 467-481
12. Analiza rezonansu powietrznego śmigłowca w zawisie PDF
Tomasz Bartler, Janusz Narkiewicz 483-495
13. Metodyka obliczania parametrów lotu ustalonego dla śmigłowca jednowirnikowego PDF
Grzegorz Kowaleczko 497-511
14. Uogólniona postać rozwiązania obrysu noska osiowo-symetrycznego o najmniejszym oporze aerodynamicznym PDF
Stanisław Dubiel 513-524
15. Analiza numeryczna ruchu rakiety sterowanej programowo PDF
Józef Gacek 525-537
16. Minimalno-czasowe strefy sterowalności rakiety w locie płaskim PDF
Stanisław Dubiel, Andrzej Homziuk 539-561
17. Analiza numeryczna pól orientorowych proporcjonalnego naprowadzania PDF
Jan Niczyporuk, Aleksander Wielgus 563-582
18. Zastosowanie kwaternionów w algorytmach wyznaczania orientacji przestrzennej obiektów ruchomych PDF
Janusz Gajda 583-592
19. Optymalizacja napędu steru w układzie samonaprowadzania PDF
Janusz Biskup, Stanisław Dubiel 593-606
20. Obszary dopuszczalnych parametrów włączenia układu sterowania PDF
Maciej Mróz 607-613
21. Optymalizacja parametrów systemu sterowania samonaprowadzających się rakiet wirujących PDF
Andrzej Dębecki, Maciej Mróz 615-625
22. Dynamika autorotacyjnych zasobników lotniczych PDF
Jerzy Maryniak, Jan Droździel 627-646
23. Wpływ interferencji aerodynamicznej na parametry ruchu zasobnika lotniczego po zrzucie z samolotu PDF
Bolesław Tarka, Jerzy Maryniak 647-663
24. Wpływ intensywności hamowania spadochronu na ruch zasobnika zrzuconego z samolotu PDF
Kazimierz Michalewicz 665-677
25. Charakterystyki aerodynamiczne łuski naboju działka lotniczego w opływie przestrzennym PDF
Jerzy Maryniak, Mirosław Nowakowski 679-686
26. Zagadnienia symulacji lotu na symulatorach lotniczych – samolot, człowiek, symulator PDF
Jerzy Maryniak 687-705
27. Numeryczna synteza gry pościgowej dwóch samolotów PDF
Jerzy Gałaj, Jerzy Maryniak 707-721
28. Badanie wpływu praw sterowania kursem samolotu na jakość automatycznego sterowania lotem PDF
Cezary Szczepański 723-733