Vol 25, No 1-2 (1987)

Table of Contents

1. Wpływ zrzutu ładunków na dynamikę przestrzennego ruchu samolotu PDF
Zbigniew Dżygadło, Krzysztof Sibilski 14-28
2. Metoda syntezy algorytmu adaptacji układu stabilizacji samolotu PDF
Władysław Jarominek, Tadeusz Stefański 29-36
3. Computation of an aeroplane fundamental aerodynamic characteristics (in Russian) PDF
Shkoda Z., Preizek W. 37-46
4. Lateral stability of the canard configuration PDF
Tomasz Goetzendorf-Grabowski, Zdobysław Goraj 47-61
5. Modelowanie dynamiki sterowanego obiektu latającego klasy ziemia-powietrze PDF
Jan Niczyporuk, Aleksander Wielgus 63-74
6. Wpływ położenia płata na współczynniki aerodynamiczne zasobnika lotniczego PDF
Jerzy Maryniak, Bolwsław Tarka 75-85
7. Przybliżona metoda badania ruchu obrotowego obiektów latających PDF
Józef Gacek 87-96
8. Dynamika ciała osiowosymetrycznego z elastycznym układem hamująco stabilizującym zrzucanego z nosiciela PDF
Jerzy Maryniak, Kazimierz Michalewicz, Zygmunt Winczura 97-107
9. Warunek oscylacyjności wahań rakiety jako kryterium doboru długości wyrzutni PDF
Stanisław Dubiel, Ryszard Kurnatowski 109-120
10. Analiza możliwości zmniejszenia niebezpiecznej strefy H-V w zawisie i locie pionowym śmigłowca PDF
Cezary Kamiński, Janusz Narkiewicz 121-129
11. Wahania śmigła ogonowego na odkształcalnej belce ogonowej kadłuba śmigłowca PDF
Wiesław Leśniewski, Jerzy Maryniak 131-144
12. Analiza wymuszonych drgań wału korbowego ze śmigłem przy zastosowaniu metody elementów skończonych PDF
Zbigniew Dżygadło, Wiesław Sobieraj, Piotr Zalewski 145-155
13. Metoda numerycznej analizy dynamiki niestacjonarnie obciążonego wirnika na anizotropowych podporach PDF
Jerzy Manerowski 157-168
14. Uproszczony model matematyczny układu sterowania jednowirnikowym turbinowym silnikiem odrzutowym – silnik SO-3 – z uwzględnieniem stanów awaryjnych PDF
Zbigniew Zagdański 169-179
15. Modele obliczeniowe i badania doświadczalne zawieszenia lotniczego silnika tłokowego PDF
Marian Jeż 181-187
16. System symulacji trenażera lotu, naprowadzania i walki powietrznej samolotu PDF
Jerzy Maryniak 189-214
17. Synteza growego systemu naprowadzania samolotu na samolot-cel w płaszczyźnie podłużnej metodą gier elementarnych PDF
Jerzy Gałaj, Jerzy Maryniak 215-226
18. Modelowanie samolotu jako zamkniętego systemu sterowania PDF
Cezary Szczepański, Ryszard Vogt 227-233
19. Optymalizacja związków sprzężenia w automatycznym sterowaniu lotem PDF
Maciej Mróz 235-240
20. Minimalno-czasowy program sterowania lotem ze zmienną prędkością PDF
Stanisław Dubiel, Witold Płecha 241-248
21. Problem stabilizacji samolotu z zastosowaniem identyfikacji parametrycznej PDF
Władysław Jarominek, Tadeusz Stefański 249-256
22. Model matematyczny wyznaczania funkcji sterowania samolotem w pętli PDF
Wojciech Blajer, Jan Parczewski 257-264
23. Symulacja sterowanego ruchu samolotu podczas startu i lądowania PDF
Janusz Gajda, Ryszard Vogt 265-271
24. Modelowanie serwomechanizmu hydraulicznego na maszynie cyfrowej PDF
Władysław Jarominek, Tadeusz Stefański 273-280
25. Postulowane pomiary widma obciążeń eksploatacyjnych skrzydeł szybowców w locie PDF
Wiesław Stafiej 281-291
26. Pomiar i rejestracja widma obciążeń skrzydeł szybowców laminatowych metodą tensometryczną PDF
Piotr Lamers 293-297
27. Prawa sterowania jako więzy nieholonomiczne automatycznego układu sterowania śmigłowcem PDF
Jerzy Maryniak 299-313