Vol 13, No 3 (1975)

Table of Contents

1. Wyznaczanie kinematyki procesów deformacji metodą stereofotograficzno-rzutową PDF
Tadeusz Bednarski 433-456
2. Izotropia jako przypadek graniczny wieloskładnikowego ośrodka ortotropowego PDF
Alicja Gołębiewska-Lasota, Andrzej P. Wilczyński 383-392
3. Badania i obliczenia prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych PDF
Stanisław Kocańda 307-327
4. O możliwości rozszerzenia metodyki badań powierzchni pęknięć zmęczeniowych PDF
Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski 329-339
5. Ekstrapolacyjna metoda opisu prób pełzania przy obciążeniach wielostopniowych PDF
Zdzisław Kurowski, Stanisław Ochelski 373-382
6. Wpływ dodatkowych nieliniowych zaburzeń na charakterystyki probabilistyczne klasycznych równań opisujących rgania samowzbudne PDF
Jan Łuczko 413-419
7. Wytrzymałościowe badania modeli zbiorników ciśnieniowych PDF
Stanisław Ochelski, Zbigniew Orłoś, Manfred Szopa, Kazimierz Tomaszewski 457-474
8. Pewnych możliwościach zastosowania tarcz ściskanych w badaniach materiałowych PDF
Hanna Olesiak, Andrzej P. Wilczyński 353-361
9. Dyskretny model obliczania drgań własnych i stateczności prętów osiowo obciążonych o dowolnie zmiennym przekroju PDF
Wiesław Ostachowicz 475-492
10. O strukturze rozwiązań w zagadnieniach płyt ortotropowych PDF
Bogdan Rogowski 421-431
11. Wpływ tarcia w przegubach na przebieg wyboczenia pręta ściskanego PDF
Andrzej Trojnacki 363-371
12. Obrotowo-symetryczne drgania własne powłoki stożkowej z materiału ściśliwego nieliniowo sprężystego PDF
Ferdynand Twardosz, Tadeusz Wegner 393-411
13. Przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między powierzchniami obrotowymi: nieruchomą i drgającą skrętnie PDF
Edward Walicki 341-351
14. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych gumy przy periodycznym skręcaniu walca pełnego. Zastosowanie sterowanego impulsu do pomiaru kąta stratności PDF
Karol Wyleżych 493-511