Vol 23, No 3-4 (1985)

Table of Contents

1. Określenie poprzecznej efektywnej przewodności cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułożonych włóknach metodą kollokacji brzegowej PDF
Jan A. Kołodziej 355-373
2. Doświadczalna analiza kinematyki procesu wyciskania PDF
Jan Piwnik 375-380
3. Problemy optymalnego kształtowania wspornikowej belki lepkopłastycznej przy obciążeniu quasi-statycznym PDF
Edward Cegielski 381-396
4. Płaski rozlot produktów detonacji ze skokowo zmiennym wykładnikiem izentropy PDF
Edward Włodarczyk 397-411
5. Metoda górnej oceny w zastosowaniu do dwuotworowego wyciskania metali PDF
Romana Śliwa, Józef Zasadziński 413-426
6. Modelowanie matematyczne automatycznie sterowanego śmigłowca w ruchu przestrzennym PDF
Krzysztof Jankowski, Jerzy Maryniak 427-442
7. Metodyka wyznaczania parametrów ruchu ustalonego śmigłowca na przykładzie lotu poziomego i zawisu PDF
Krzysztof Jankowski 443-454
8. Badanie stateczności ustalonych stanów lotu sterowanego śmigłowca i analiza sprzężeń ruchów przestrzennych jego elementów PDF
Krzysztof Jankowski, Jerzy Maryniak 455-465
9. Wykorzystanie rachunku dystrybucyjnego do opisu tarczy zarysowanej PDF
Jacek Gładysz, Maciej Minch 467-473
10. Nośność graniczna ścianki równomiernie ściskanej skrzynkowego podzespołu cienkościennego PDF
Tadeusz Gałkiewicz, Andrzej Żeligowski 475-483
11. Badania doświadczalne stanu zakrytycznego równomiernie ściskanej płyty prostokątnej, będącej elementem zginanego dźwigara PDF
Andrzej Żeligowski 485-493
12. Stateczność sprężysto-plastycznej trójwarstwowej powłoki w kształcie wycinka stożka w ujęciu geometrycznie nieliniowym PDF
Jarosław Nowinka, Jerzy Zielnica 495-513
13. Drgania giętne, nieliniowe belki pod działaniem obciążeń stochastycznych poprzecznych i wzdłużnych PDF
Nguyen Cao Menh 515-526
14. Klasa przepływów powolnych w kanałach kołowo zakrzywionych PDF
Stanisław Tokarzewski 527-537
15. Zmodyfikowana metoda proporcjonalnego naprowadzania pocisków w poziomej płaszczyźnie zbliżenia PDF
Mirosław Glapski 539-554
16. Determination of stress intensity factors by optical methods PDF
J. Balas, M. Drzik 555-562
17. Quasi brittle fracture of the v notched specimens subjected to pure torsion (in Russian) PDF
I. I. Bugakow 563-569
18. Investigation of the residual stresses in complex bodies by photoelastic methods PDF
I. I. Demidowa 571-576
19. Theoretical and experimental study of micro-cracking induced by the rayleigh wave PDF
J. F. Cardenas-Garcia, D. C. Holloway 577-585
20. Measurement of deformation and shape by holographic interferometry PDF
Z. Fuzessy 587-593
21. The application of dynamic holographic interferometry and photoelasticity to problems in geotechnical engineering PDF
D. C. Holloway, W. H. Wilson, W. L. Fourney, D. B. Barker 595-606
22. Shear testing of composites PDF
R. Prabhakaran 607-615
23. Fracture toughness of high-melting metals and alloys (in Russian) PDF
W. T. Troszczenko, E. I. Uskow, A. W. Babak 617-623
24. In-plane strain analysis by means of reflection holography PDF
Piotr Wesołowski 625-632
25. Model aerodynamiczny i opis matematyczny ruchu wydłużonego pocisku ciężkiego PDF
Józef Gacek 633-641
26. Modelowanie matematyczne sterowanego ruchu samolotu w korkociągu PDF
Wojciech Blajer, Jerzy Maryniak 643-649
27. Stateczność spiralna samolotu w ruchu przestrzennym z uwzględnieniem efektów elementów wirujących zespołu napędowego PDF
Jerzy Maryniak, Witold Molicki 651-656
28. Numeryczne i organizacyjne aspekty obliczeń stateczności samolotu PDF
Zdobysław Goraj 657-666
29. Analiza dynamiki sterowanej łopaty nośnego wirnika śmigłowca metodą elementów skończonych PDF
Jerzy Manerowski 667-675