Vol 20, No 3-4 (1982)

Table of Contents

1. Modele matematyczne fenomenologicznej piezoclektryczności PDF
Witold Nowacki 175-191
2. A minimum-principle for stress-state in elastic-plastic plates and the systematical generation of appropriate plate-models PDF
Dieter Weichert 193-205
3. O metodach teorii potencjałów w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych wymiany ciepła PDF
Krzysztof Grysa 207-223
4. Termodyfuzja w zagadnieniu kontaktu warstwy i półprzestrzeni sprężystej PDF
Roman Mokryk, Zbigniew Olesiak 225-236
5. O więzach wewnętrznych dla materiałów typu prędkościowego PDF
Anna Wachecka-Skowron 237-243
6. O błędzie rozwiązań przybliżonych w mechanice PDF
Wiesław Nagórko 245-251
7. O propagacji fal naprężenia w sprężysto-plastycznym przewodniku poddanym działaniu ruchomej siły masowej w obecności pola magnetycznego PDF
Krzysztof Podolak 253-270
8. Nieliniowa teoria stateczności powłok przekładkowych z uwzględnieniem poprzecznej odkształcalności rdzenia PDF
Franciszek Romanów, Jerzy Czmochowski 271-284
9. Analiza stanu zakrytycznego tarczy prostokątnej poddanej działaniu mimośrodowego ściskania i jej zastosowanie do przybliżonego obliczania cienkościennego dźwigara skrzynkowego PDF
Sewer Jakubowski 285-301
10. O jednowymiarowym zagadnieniu identyfikacji strumienia ciepła na brzegu warstwy płaskiej PDF
Krzysztof Grysa, Zbigniew Kozłowski 303-319
11. Wykorzystanie metod analizy wrażliwości do badania układów mechanicznych opisywanych liniowymi i nieliniowymi równaniami Mathieu PDF
Bogusław Skierczyński 321-328
12. Parametry funkcji opisujących relaksację naprężeń jako wskaźniki uszkodzenia struktury materiału PDF
G. Milewski, W. Rychwalski 329-338
13. Zastosowanie półbezmomentowej teorii powłok w obliczeniach statycznych ortotropowych liniowo-sprężystych prętów cienkościennych pryzmatycznych o przekroju wieloobwodowym zamkniętym PDF
Zenon Górecki 339-359
14. Minikomputerowe wspomaganie badań doświadczalnych w mechanice PDF
Konstanty Drzewiński, Reinhold Kałuża, Oswald Mateja, Krzysztof Skrzypulec 361-382
15. Statyczne ciśnienie niszczące membranę z promieniowymi karbami PDF
Daniel Bugajny, Marian Oswald, Wacław Szyc 383-393
16. Uogólniony przepływ Poiseuille'a płynu mikropolarnego drugiego rzędu w szczelinie między dwoma współosiowymi walcami PDF
Edward Walicki, Janusz Zachwieja 395-404