Vol 30, No 1 (1992)

Table of Contents

1. Flexural waves in a fluid-saturated porous stratum embedded in an elastic infinite medium PDF
Zenon Kończak 3-15
2. Modelling of rate-of-climb indicator dynamics PDF
Jerzy Gałaj 17-23
3. On an objective function in optimization problems with a loss of dynamic stability PDF
Anna Foryś 25-39
4. Theoretical and experimental stress analysis in a geometrically nonhomogenous rotating disc PDF
Rastko Cukić, Henryk Kopecki, Dobroslav Ruzić 41-49
5. Identyfikacja modelu dynamiki lotu poddźwiękowego samolotu PDF
Jerzy Manerowski 51-69
6. Drgania samowzbudne czopa w poprzecznym łożysku ślizgowym PDF
Zbigniew Starczewski 71-80
7. Effect of some physical properties of hydraulic tubes upon shock wave pressure propagation velocity PDF
Eustachy S. Burka, Tomasz J. Nałęcz 81-89
8. Biharmonic representation in the analysis of plates made of the Grioli-Toupin material PDF
Grzegorz Jemielta 91-99
9. On the determination of elastic moduli of the Grioli-Toupin material PDF
Grzegorz Jemielta 101-107
10. On a two-field finite element approximation in elasticity PDF
Mladen Berković 109-122
11. Some problems of elastic/viscoplastic multilayered composites PDF
Monika Wągrowska 123-140
12. Wytrzymałość zmęczeniowa w warunkach złożonego stanu naprężenia – metoda płaszczyzny krytycznej PDF
Janusz Sempruch 141-153
13. Flexural-torsional vibrations of a multi-speed gear transmission PDF
Henryk Maćkowiak, Stefan Berczyński, Krzysztof Marchelek 155-175
14. Stabilność jednorodnej fluidyzacji gazowej. Efekty dwuwymiarowe – oddziaływanie bocznych ścian ograniczających PDF
Paweł Wiewiórski 177-205
15. Development of the obliwue incidence method based on the light scattering phenomenon PDF
Marek Sikoń 207-235