Vol 29, No 3-4 (1991)

Table of Contents

1. Problemy niezawodności budowli w warunkach ryzyka sejsmicznego – Praca przeglądowa PDF
Zbigniew Zembaty, Tadeusz Chmielewski 455-481
2. Evaluation of stresses and reactions in rods with periodic – variable cross sections PDF
Krystyna Mazur-Śniady 483-496
3. Optymalne konfiguracja trójsegmentowych połączeń chirurgicznych PDF
Stanisław Tokarzewski, Stanisław Zając, Czesław M. Rodkiewicz 497-508
4. Zachowanie się stopu aluminium PA4 podczas próby dociążania PDF
Walenty Osipiuk 509-517
5. Metoda wyznaczania kształtu narzędzi dla osiowo-symetrycznych procesów obróbki plastycznej PDF
Tadeusz Sołkowski 519-528
6. Problemy wyznaczania trajektorii, prędkości i przyspieszeń w ruchu mechanizmów IV-tej klasy PDF
Bogdan Skalmierski 529-547
7. Homogenization of inhomogeneous beam under a moving load PDF
Sławomira Bytner, Barbara Gambin 549-555
8. Dynamics of the human vocal cords PDF
Jan Awrejcewicz 557-577
9. Drgania gietne wału z tarczami kołowymi w ruchu ustalonym PDF
Stanisław Wiśniewski 579-604
10. Obliczanie płaskiego połączenia zaciskowego z uwzględnieniem podatności kontaktowej PDF
Karol Grudziński, Konrad Konowalski 605-620
11. Wybor modelu dynamicznego dla analizy obciążeń w przekładni zębatej PDF
Jerzy Osiński 621-634
12. Analiza sprzężeń termodyfuzyjnych na przykładzie rozwiązania pewnego zadania początkowo-brzegowego w warstwie PDF
Marek Wróbel 635-660
13. Nonholonomic variational problems and heuristics of control forces PDF
Jan J. Sławianowski 661-670
14. Controlled motion of finite elements PDF
Kazimierz Frąckiewicz, Małgorzata Seredyńska, Jan J. Sławianowski 671-686
15. On methods of modeling anisotropic compressed wood failure PDF
Michał Czech, Anatoliusz Jakowluk 687-707
16. Przegląd modeli obliczeniowych opon pneumatycznych PDF
Józef Pelc 709-725