Vol 21, No 4 (1983)

Table of Contents

1. 25 lat PTMTS PDF
Zbigniew Olesiak 513-526
2. Powstanie i działalność Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych w Udine PDF
Witold Nowacki 527-530
3. O stosowaniu nieprostokątnych elementów czasoprzestrzennych PDF
Zbigniew Kączkowski 531-542
4. O modelowaniu w budowie maszyn PDF
Marek Dietrich 543-554
5. Mechanika teoretyczna – aktualne kierunki rozwoju PDF
Bogdan Radziszewski 555-556
6. Metody stochastyczne w mechanice: stan i tendencje rozwojowe PDF
Kazimierz Sobczyk 557-564
7. Mechanika doświadczalna – problemy i kierunki rozwoju PDF
Jacek Stupnicki 565-568
8. Komputeryzacja mechaniki konstrukcji w Polsce w ostatniej dekadzie działalności PTMTiS PDF
Gustaw Rakowski 569-583
9. Metoda elementów skończonych w mechanice kontinuum: aktualne kierunki badań PDF
Michał Kleiber 585-598
10. Przegląd osiągnięć krajowych badań doświadczalnych turbulencji w okresie minionego dziesięciolecia PDF
Stanisław Drobniak 599-610
11. Aerodynamika doświadczalna w zakresie dużych prędkości PDF
Wojciech Kania 611-644
12. Ocena krajowych badań doświadczalnych z zakresu turbulencji oraz aerodynamiki dużych prędkości (koreferat artykułów dra S. Drobniaka i dra W. Kani – uwagi ogólne) PDF
Jerzy S. OSTROWSKI 645-654
13. Termodynamika fenomenologiczna – stan badań i perspektywy PDF
Krzysztof Wilmański 655-678
14. Współczesne metody badań doświadczalnych w mechanice ciała stałego PDF
Marek Bijak-Żochowski, Jacek Kapkowski 679-715
15. Nowa lista haseł w Applied Mechanics Reviews PDF
Zbigniew Olesiak 717-743