Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 4, pp. 543-554, Warsaw 1983

O modelowaniu w budowie maszyn

Marek Dietrich