Vol 15, No 4 (1977)

Table of Contents

1. Sumowanie niektórych szeregów Bessela-Fouriera występujących w zagadnienach przewodnictwa cieplnego PDF
Michał Ciałkowski 475-489
2. Uogólnione postacie wariacyjnych zasad mechaniki w pracach z końca XIX i początku XX wieku PDF
N.J. Cyganowa 403-417
3. Stateczność boczna w czasie dobiegu lądującego samolotu sportowego PDF
Zdobysław Goraj, Jerzy Maryniak, Zbigniew Paturski, Maria Złocka 501-516
4. Wyznaczenie stanu naprężenia w osiowo-symetrycznym połączeniu klejonym obciążonym momentem skręcającym PDF
Karol Grudziński, Tadeusz Burda, Leon Łabuć 551-562
5. O przybliżonych metodach rozwiązania nieliniowych równań ruchu elastycznie posadowionych silników tłokowych PDF
Janusz Kolenda 449-462
6. Optymalne kształtowanie belek hiperstatycznych na drodze analitycznej i badań elastooptycznych PDF
Tadeusz Liszka, Wojciech Świsterski, Michał Życzkowski 463-473
7. Niestowarzyszone prawo płynięcia anizotropowych plastycznie stopów aluminium PDF
Andrzej Litewka 491-499
8. Stateczność powłoki cylindrycznej z obwodowym załomem przy ściskaniu osiowym PDF
Stanisław Łukasiewicz, Jerzy Tumiłowicz 537-549
9. Wytrzymałość stalowych prętów z karbem przy rozciąganiu w podwyższonych temperaturach PDF
Karol Turski 529-536
10. Wpływ sił bezwładności na przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między powierzchniami obrotowymi: nieruchomą i wirującą PDF
Edward Walicki 419-426
11. Lepkosprężyste charakterystyki gumy i tulejowych gumowo-metalowych łączników typu ,,silentblock'' PDF
Karol Wyleżych 427-447
12. Tensor tarcia Coulomba PDF
Alfred Zmitrowicz 517-527