Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 2, pp. 219-229, Warsaw 1988

Problems in connection with design, calibration and use of pressure cells

Vagn Askegaard

W artykule przedstawiono prace nad rozwojem czujników do pomiaru naprężeń w ośrodkach sypkich. Omówiono założenia dla budowy czujników umieszczonych w ścianach silosów lub zatopionych wewnątrz ośrodków. Omówiono problemy skalowania i dokładności pomiarów.