Vol 26, No 2 (1988)

Table of Contents

1. Problems in connection with design, calibration and use of pressure cells PDF
Vagn Askegaard 219-229
2. Automatic digital image-processing in photoelasticity PDF
Karl Hans Laermann 231-241
3. Applications of the difference hologram interferometry PDF
Zoltán Füzessy, Ferenc Gyimesi, János Kornis 243-251
4. Speckle pattern correlation using digital image processing PDF
Roland Höfling, Wolfgang Osten 253-262
5. Wykorzystanie zjawiska elasto-akustycznego do pomiaru naprężeń PDF
Julian Deputat 263-278
6. Wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń na podstawie kontrastu prążków na obrazach interferometrii holograficznej PDF
Marek J. Matczak 279-290
7. Zagadnienie równoważnej amplitudy naprężeń w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych PDF
Józef Szala 291-301
8. Nonlinear equations of shells of slowly varying curvatures PDF
Zenon Rychter 303-309
9. Rozwiązanie zagadnienia przepływu idealnego czynnika ściśliwego w palisadzie profili metodą wariacyjną PDF
M. J. Ciałkowski 311-328
10. Struktura turbulencji i bilans jej energii w warstwie przyściennej na powierzchni przepuszczalnej PDF
Alicja Jarża 329-345
11. Opis stanu zarysowania lepkosprężystej tarczy w ujęciu dystrybucyjnym PDF
Maciej Minch 347-357
12. Quasi-statyczna sprężysto-lepkoplastyczność dla materiału nieściśliwego. Rozwiązanie MES PDF
Maciej Banyś 359-368
13. Non-standard analysis and the continuous media PDF
Jerzy Błahut 369-375
14. Constraints in soild mechanics. An application of nonstandard analysis PDF
Ewaryst Wierzbicki 377-387