Vol 24, No 4 (1986)

Table of Contents

1. Drgania osiowe fundamentów turbozespołów dużej mocy w świetle badań (Praca przeglądowa) PDF
Antoni Wegner 487-499
2. Problemy zmęczenia cieplnego metali PDF
Ryszard Żuchowski 501-518
3. Metoda automatycznego układania równań równowagi w obliczeniach statycznych ortotropowych, liniowo-sprężystych, cienkościennych prętów pryzmatycznych o dowolnym przekroju wieloobwodowym PDF
Zenon Górecki 519-535
4. Filtration resistance of a system of parallel cylinders at a transverse creeping flow PDF
Jan A. Kołodziej 537-549
5. Doświadczalna analiza stateczności powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej PDF
Reinhold Kałuża 551-571
6. Analityczne badanie intensywnych fal uderzeniowych w gazie politropowym w otoczeniu gazowych produktów wybuchu PDF
Zbigniew Głodowski, Edward Włodarczyk 573-591
7. Odpowiedniość między równaniami termodyfuzji i teorii mieszanin PDF
Jan Kubik 593-600
8. Wstępne badania dynamicznie podobnego modelu samolotu podatnie zawieszonego w tunelu aerodynamicznym PDF
Lech Żurkowski, Marian Grudnicki, Wiesław Krzymień, Zbigniew Lorenc 601-607
9. Analogia sprężsyto-lepkosprężysta w półprzestrzeni ze starzeniem PDF
Bronisław Lechowicz, Zbigniew Piekarski 609-616
10. Sztywno-lepkoplastyczne płyty kołowe pod intensywnym obciążeniem dynamicznym. Analiza teoretyczno-doświadczalna i propozycje zastosowań PDF
Włodzimierz Idczak, Czesław Rymarz, Andrzej Spychała 617-629
11. Wpływ radiacji na parametry koncentrycznej fali uderzeniowej w gazie politropowym PDF
Jerzy Tyl, Edward Włodarczyk 631-639
12. Metoda macierzowa w zastosowaniu do optymalizacji charakterystyki odkształcalnego układu sterowania PDF
Stanisław Dubiel, Maciej Mróz 641-648
13. Elastic plate reinforced by system of slender cords PDF
Andrzej Gałka 649-658
14. Analiza dokładności prowadzenia wypornościowych obiektów nawodnych po zadanej trajektorii w różnych warunkach hydrometeorologicznych PDF
Zygmunt Kitowski 659-668
15. O pewnych rozwiązaniach równania dyfuzji, cz. II PDF
Józef Wacławik 669-673