Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 2, pp. 377-387, Warsaw 1988

Constraints in soild mechanics. An application of nonstandard analysis

Ewaryst Wierzbicki

W pracy zaproponowano metodę formułowania nowych relacji konstytutywnych ze znanych relacji konstytutywnych. Wykorzystano w niej efektywnie pojęcia analizy niestandardowej. Stosując powyższą metodę wykazano, że zasada determinizmu dla relacji konstytutywnych z więzami może być otrzymana z zasady determinizmu dla relacji konstytutywnych bez więzów.