Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 2, pp. 303-309, Warsaw 1988

Nonlinear equations of shells of slowly varying curvatures

Zenon Rychter

Ogólne nieliniowe równania równowagi i warunki nierozdzielności cienkich powłok sprężystych zredukowano do dwóch równań z funkcją naprężeń i funkcją odkształceń. Przedstawiono odpowiednie statyczne i deformacyjne warunki brzegowe. Założono małe odkształcenia i łagodną zmienność krzywizn powłoki, natomiast przemieszczenia i obroty nie są ograniczone. Otrzymane wyniki są ogólniejsze od znanych równań powłok o małej wyniosłości, powłok o małej krzywiźnie Gaussa oraz powłok o łagodnie
zmiennych krzywiznach.