Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 2, pp. 231-241, Warsaw 1988

Automatic digital image-processing in photoelasticity

Karl Hans Laermann

Przetwarzanie obrazów dla elastooptyki wymaga zapisania i rozdzielenia dwóch rodzin linii: izochrom i izoklin. Konieczne jest opracowanie algorytmów dla filtracji, eliminacji różnic w intensywności światła i lokalizacji miejsc geometrycznych punktów o maksymalnej intensywności światła. Wyznaczenie przebiegu izoklin jest szczególnie trudne ze względu na brak wideo-kamer rozróżniających kolory. W pracy opisane są algorytmy i procedury dla udoskonalenia przetwarzania obrazów elastooptycznych.