Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

22, 3-4, pp. 493-508, Warsaw 1984

Structures on the partly elastic subsoil

Michał Żukowski

Celem pracy jest opis zachowania się konstrukcji spoczywających na podłożu doznającym zmian konfiguracji. Uwzględnienie wpływu deformacji podłoża na zachowanie się konstrukcji ma bowiem znaczenie praktyczne w problemach posadowienia obiektów na terenach objętych szkodami górniczymi. Rozpatrywano sprężyste płyty i belki oraz konstrukcje o sztywnych podstawach. Uwzględniono możliwość utraty podstawy konstrukcji z podłożem oraz różny charakter odporu podłoża przy odkształceniach pierwotnych i wtórnych, zgodnie z koncepcją podaną w [1]. Otrzymano rozwiązania dla przypadku szczególnego konstrukcji o sztywnej podstawie, mającego znaczenie praktyczne.