Vol 22, No 3-4 (1984)

Table of Contents

1. Constraints in constitutive relations of mechanics PDF
Czesław Woźniak 325-341
2. Zamknięte rozwiązanie problemu propagacji niestacjonarnej płaskiej fali uderzeniowej w suchym gruncie piaszczystym PDF
Edward Włodarczyk 343-354
3. Stateczność drgań parametrycznych wału napędzającego mechanizmy rozmieszczone rzędowo PDF
Stanisław Wiśniewski 355-361
4. Stateczność prostokątnych płyt przekładkowych o zmiennej sztywności wypełniacza PDF
Władysław Walczak, Maria Kotełko 363-378
5. Numeryczna analiza przepływu MHD w kanale z niesymetrycznym rozszerzeniem PDF
Edward Walicki, Jerzy Sawicki 379-388
6. Two versions of Woźniak's continuum model of hexagonal-type grid plates PDF
Tomasz Lewiński 389-405
7. Differential models of hexagonal-type grid plates PDF
Tomasz Lewiński 407-421
8. Linearized equations of stability of elastic-plastic conical shell including the effects of passive processes PDF
Jerzy Zielnica 423-432
9. Wpływ warunków zrzutu na ruch zasobnika w pobliżu nosiciela i parametry upadku PDF
Jerzy Maryniak, Kazimierz Michalewicz, Zygmunt Winczura 433-443
10. Badanie stateczności samolotu w ustalonym korkociągu PDF
Wojciech Blajer 445-451
11. Dynamika jednokulkowego korektora pionu sztucznego horyzontu PDF
Aleksander Dąbrowski, Zbigniew Burda 453-471
12. Thermal stresses in a transversely isotropic layer containing an annular crack. Tensile- and shear-type crack PDF
Bogdan Rogowski 473-492
13. Structures on the partly elastic subsoil PDF
Michał Żukowski 493-508
14. Fale sprężone mechano-termo-elektryczne w stałym ośrodku piezoelektrycznym PDF
Krystyna Majorkowska-Knap 509-523
15. Analiza stateczności procesu dużych odkształceń sprężystych powłoki cylindrycznej przy dwukierunkowym rozciąganiu PDF
Jan Bielski, Jacek Skrzypek 525-538
16. Idealnie sprężysto-plastyczna tarcza o profilu hiperbolicznym PDF
Krzysztof Szuwalski 539-547
17. Niejednorodność plastyczna stopu PA2 w procesie wyciskania PDF
Jan Piwnik 565-574
18. Dwoistość równowagi w stanach czystego zginania PDF
Tomasz Sadowski 575-593
19. Osiowo symetryczne zagadnienia mikropolarnej teorii plastyczności PDF
Monika Wągrowska 595-612
20. Zredukowane liniowe równania powłok o wolno zmiennych krzywiznach PDF
Zenon Rychter 613-620
21. Wyboczenie prętów stalowych poddanych wstępnym wydłużeniom trwałym PDF
Jan Grabowski 621-635
22. Odpowiedź na list J. Wacławika do redakcji Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej PDF
E. Bobula 637-638