Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

19, 1, pp. 3-10, Warsaw 1981

O wariacyjnym charakterze zasady jourdaina i jej związku z ogólnymi twierdzeniami dynamiki

N. Cyganowa

A short review of the development of Jourdain's principle is investigated as well as its variational character.