Vol 19, No 1 (1981)

Table of Contents

1. O wariacyjnym charakterze zasady jourdaina i jej związku z ogólnymi twierdzeniami dynamiki PDF
N. Cyganowa 3-10
2. Zastosowanie temperatury sprzężonej z odkształceniami do oceny dysypacji energii i wyznaczania granic plastyczności PDF
Zdzisław Gabryszewski, Wiesław Śródka 11-25
3. Reologiczne efekty prętów metalowych równocześnie zginanych i rozciąganych PDF
Adam Kisiel, Stefan Piechnik 27-39
4. Zagadnienia koncentracji naprężeń w otoczeniu otworów w ośrodku niejednorodnym. Część II PDF
W. I. Andrejew 41-55
5. Pełzanie cienkich obrotowo-symetrycznych powłok na podstawie teorii ustalonego płynięcia PDF
Grzegorz Gasiak 57-67
6. O formowaniu dwuwymiarowych zagadnień brzegowych teorii sprężystości PDF
Andrzej Gałka 69-80
7. Metoda symulacji złożonych obciążeń stochastycznych w badaniach zmęczeniowych elementów PDF
Władysław Bubień, Kazimierz Szabelski 81-93
8. Płynięcie kołnierza przy kształtowaniu wytłoczki z niejednorodnej blachy anizotropowej PDF
Tadeusz Sołkowski 95-103
9. O pewnej interpretacji metod energetycznych dla problemów filtracji ustalonej PDF
Bogdan Wosiewicz 105-113
10. Zmiany struktury poliamidu 6 w procesie niszczenia zmęczeniowego PDF
Marian Nowak, Andrzej Włochowicz 115-124
11. Numeryczne modelowania zapłonu cząstki paliwa stałego PDF
Włodzimierz Kordylewski, Halina Kruczek 125-135
12. Naddźwiękowy przepływ w obszarze wylotowym dośrodkowego wieńca kierującego PDF
Jacek Lebrecht 137-151