Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

16, 2, pp. 225-234, Warsaw 1978

Metoda fikcyjnych źródeł zmiennej biegunowej jako sposób wyznaczania podatności dynamicznej złożonych układów mechanicznych

Jerzy Świder, Józef Wojnarowski
In this papsr authors apply the ficticious source method in polar variables of the loaded graph and show the imthod of obtaining the matrix signal flow graphs of composite mechanical systems. Using the example of a model of a mining hoisting machins, dynamical flexibility function with factors of inverse transmittance matrix of path signal flow simple graph, was determined.