Author Details

Z., Shkoda, Avicionnyj Issledobatel'skij i Ispytatel'nyj Institut, Praga, Chekhoclovakia