Author Details

Lietz, Jerzy, IPPT PAN, ZMOC, Warszawa

  • Vol 17, No 3 (1979) - Articles
    Zastosowanie metody kolejnych rozwiązań sprężystych do elastooptycznego badania ośrodka sprężysto-plastycznego z otworem walcowym
    Abstract  PDF