Author Details

Taler, Jan, Politechnika Krakowska, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki

  • Vol 17, No 2 (1979) - Articles
    Nieustalone, kołowo-niesymetryczne pole temperatury w wydrążonym walcu ogrzewanym na zewnętrznej pobocznicy
    Abstract  PDF
  • Vol 17, No 4 (1979) - Articles
    Nieustalone pole temperatury i naprężeń w nieskończenie długim, wydrążonym walcu ogrzewanym na zewnętrznej powierzchni i chłodzonym na wewnętrznej
    Abstract  PDF