Vol 29, No 1 (1991)

Table of Contents

1. Metody linearyzacji stochastycznej (Przegląd nowych prac) PDF
Lesław Socha 5-37
2. Elastooptyczne badanie naprężeń cieplnych w środniku dźwigara dwuteowego PDF
Grzegorz Galin, Zbigniew Orłoś 39-55
3. The vibrations of self-excited system with parametric excitation and non-symmetric elasticity characteristic PDF
Kazimierz Szabelski 57-81
4. Bifurcating self-excited vibrations of a journal bearing rotor PDF
Włodzimierz Kurnik 83-97
5. Mécanique des milieux dénombrables. Problèmes généraux PDF
Roman Nagórski 99-114
6. Mécanique des milieux dénombrables. Milieux infinis discrits PDF
Roman Nagórski, Piotr Wiśniakowski 115-134
7. Analiza niegładka i metody niestandardowe w zagadnieniach mechaniki ciała stałego PDF
Wiesław Nagórko, Zdzisław Naniewicz, Czesław Woźniak 135-151
8. Rozwiązanie zadania o brachistochronie metodą maksimum Pontriagina PDF
Stanisław Dubiel, Andrzej Homziuk 153-160
9. Twierdzenie o obszarze wpływu dla naprężeniowo-strumieniowego problemu uogólnionej dynamicznej sprzężonej termosprężystości PDF
Jerzy Biały 161-171
10. O granicach obszarów stateczności pręta pod dwuparametrowym obciążeniem niepotencjalnym PDF
Wojciech Glabisz 173-188
11. O współdziałaniu obiektu z podłożem sprężystym poddanym wpływom szkód górniczych PDF
Michał Żukowski 189-195
12. Z zagadnień statyki tarcz o średniej grubości PDF
Eugeniusz Baron 197-210
13. O stronie językowej terminologii w mechanice PDF
Alicja Nagórko 211-217