Vol 25, No 3 (1987)

Table of Contents

1. Contact interaction of an elastic punch and a prestressed layer (in Russian) PDF
A. N. Guz', W. B. Rudnickij 323-339
2. Zjawiska rezonansów wewnętrznych w nieliniowych układach drgających PDF
Józef Bajkowski, Wanda Szemplińska-Stupnicka 341-374
3. Urządzenie do prób skręcania ze statycznym rozciąganiem PDF
Mirosław Piwecki, Stefan Joniak, Piotr Wasilewicz 375-386
4. Istnienie całki energii w wybranych obszarach opływu profilu cieczą doskonałą PDF
M. J. Ciałkowski 387-401
5. Wariacyjne ujęcie przepływów termodyfuzyjnych sprzężonych z polem naprężeń PDF
Marek Wróbel 403-418
6. Analiza płaskich zagadnień teorii sprężystości metodą elementów brzegowych PDF
Kazimierz Myślecki 419-427
7. Identyfikacja parametryczna modelu matematycznego samolotu PDF
Władysław Jarominek, Tadeusz Stefański 429-436
8. Wyznaczanie modelu sterowania samolotem zapewniającego ścisłą realizację ruchu programowego PDF
Wojciech Blajer 437-445
9. Określenie naprężeń w cewce transformatora rozciąganej na skutek działania promieniowych sił elektrodynamicznych PDF
Tadeusz Gałkiewicz 447-460
10. Zastosowanie funkcji kształtu do opisu drgań prętów cienkościennych o zamkniętym profilu PDF
Marek Sperski 461-481
11. Rozwiązywanie zadań dynamicznych w obszarach nieograniczonych PDF
Ryszard Gajewski 483-490
12. Simulation analysis of a semi-active vehicle suspension PDF
Tadeusz Wesołowski, Krzysztof Półtorak 491-496
13. Przykłady wykorzystania komputerów domowych w nauczaniu wytrzymałości materiałów PDF
Hanna Olesiak, Janusz Śliżewicz 497-500