Vol 24, No 1-2 (1986)

Table of Contents

1. O przybliżonym rozwiązywaniu jednowymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego PDF
Krzysztof Grysa, Henryk Kamiński 3-21
2. Wpływ cyklicznych zmian temperatury w zakresie 293k-77k na własności wytrzymałościowe połączeń spawanych miedzi MOB i stali 1H18N9T PDF
Wiesław Oświęcimski, Bogumiła Kuźnicka, Jan Szpil 23-39
3. Analityczny opis wyników badań na zmęczenie jednym równaniem na przykładzie wybranych tworzyw sztucznych PDF
Marian Nowak 41-59
4. Stateczność dynamiczna śmigłowca z wirnikiem przegubowym PDF
Wiesław Łucjanek, Janusz Narkiewicz, Krzysztof Sibilski 61-68
5. Struktury koherentne osiowo-symetrycznej strugi swobodnej PDF
Stanisław Drobniak 87-107
6. Oprzyrządowanie oraz metody eksperymentalnych badań przepływu pary przez ostatnie stopnie turbin kondensacyjnych PDF
Stanisław Marcinkowski 109-125
7. Dynamic stability of viscoelastic continuous systems under time-dependent loadings PDF
Andrzej Tylikowski 127-137
8. Wpływ rakietowego układu hamującego na ruch zasobnika lotniczego PDF
Jerzy Maryniak, Kazimierz Michalewicz, Zygmunt Winczura 139-145
9. Uwagi o hipotezie małej nieliniowości drgań konstrukcji płatowców PDF
Jerzy Maryniak, Witold Wiśniowski 147-150
10. Sprzężenie ruchów przestrzennych śmigłowca w prostoliniowym poziomym locie ustalonym PDF
Krzysztof Jankowski, Jerzy Maryniak 151-158
11. Zastosowanie dyskretnego modelu odkształcalnego samolotu do badania drgań własnych PDF
Zbigniew Dżygadło, Idzi Nowotarski, Aleksander Olejnik 159-170
12. Dynamika nieautonomicznego przestrzennego ruchu samolotu z odkształcalnymi układami sterowania PDF
Zbigniew Dżygadło, Adam Krzyżanowski 171-185
13. Wpływ parametrów konstrukcyjnych piasty na charakterystyki dynamiczne łopaty wirnika nośnego śmigłowca PDF
Wiesław Sobieraj 187-195
14. Dynamika ruchu fotela odrzucanego względem samolotu w locie symetrycznym PDF
Czesław Szendzielorz 197-205