Vol 22, No 1-2 (1984)

Table of Contents

1. Some considerations on the constitutive law in thermoplasticity PDF
Th. Lehmann 3-23
2. Plastic zone size of Dugdale type cracks in a self-stressed two-phase medium with partially plastified matrix material PDF
Klaus P. Herrmann, Ivan M. Mihovsky 25-39
3. O propagacji frontu fali bocznego rozprężenia gazowych produktów detonacji w ładunku kumulacyjnym PDF
Edward Włodarczyk, Adam Wiśniewski 41-52
4. Isodyne photoelasticity and gradient photoelasticity: physical and mathematical models, efficacy, applications PDF
Jerzy T. Pindera 53-68
5. Some practical problems of displacement and strain measurement by incoherent superposition of interferograms PDF
Piotr Wesołowski 69-76
6. Badania chropowatości powierzchni metodą immersyjną interferometrii holograficznej PDF
Marek Lech, Irena Mruk, Jacek Stupnicki 77-92
7. Komórkowo-kominowy charakter konwekcji swobodnej od izotermicznych, poziomych powierzchni wymieniających ciepło w przestrzeni nieograniczonej PDF
Piotr Kubski, Witold Marek Lewandowski 93-106
8. Procesy turbulentnego transportu pędu i ciepła w przepływie zapalisadowym PDF
Jacek Zieliński 107-114
9. Equations of the shelis with inclusions along one of the parameter lines PDF
Iwona Cielecka, Sylwester Konieczny 115-123
10. Metoda elementów skończonych dla płyt warstwowych o wyższego rzędu rozkładzie funkcji ruchu po grubości płyty PDF
Bohdan Michalak 125-134
11. Hybrydowa metoda elementów skończonych w zagadnieniu kontaktowym PDF
Wiesław Ostachowicz 135-149
12. Uproszczona analiza ustalonego korkociągu samolotu PDF
Wojciech Blajer, Jerzy Maryniak 151-158
13. Ustalony korkociąg samolotu, warunki równowagi PDF
Wojciech Blajer, Jerzy Maryniak 159-169
14. Drgania układu samowzbudnego z wymuszeniem parametrycznym i nieliniową sprężystością PDF
Kazimierz Szabelski 171-183
15. Jednomodalna i dwumodalna optymalizacja ściskanych prętów drgających PDF
Bohdan Bochenek, Antoni Gajewski 185-195
16. Optymalne kształtowanie modelu łuku o osi ściśliwej PDF
Bogdan Bochenek 197-208
17. Dyskretna analiza modeli reologicznych PDF
Romuald Świtka, Bogdan Husiar 209-233
18. Przyrostowe równania nieliniowej teorii płyt z naprężeniami i ugięciami początkowymi w zakresie sprężysto-plastycznym materiału PDF
Marian Kmiecik 235-253
19. Wpływ parametru wzmocnienia na zachowanie się grubościennej sprężysto-plastycznej kuli obciążonej gradientem temperatury PDF
Zdzisław Śloderbach, Tadeusz Sawicki 255-269
20. Optymalizacja przy jawnej zależności równań stanu od wartości brzegowych zmiennych stanu PDF
B. Lechowicz, Z. Piekarski 271-277
21. A transversely isotropic layer pressed onto a rigid base with a protrusion or pit PDF
Bogdan Rogowski 279-297
22. Fuzzy sets in adequacy description of mathematical models of mechanical systems PDF
Marian Sarna 299-311