Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 2, pp. 247-263, Warsaw 1991

Reflection and refraction of shock waves in neo-Hookean material

Sławomir Kosiński, Bernard Duszczyk

W pracy zastosowano metodę półodwrotną do badania zjawiska odbicia-załamania ukośnej fali uderzeniowej o skończonej amplitudzie propagującej się w ośrodku złożonym z dwóch sztywno połączonych półprzestrzeni sprężystych. Półprzestrzenie wypełnione są neo-Hookeanem o różnych własnościach sprężystych. Założono, że fala padająca jest poprzeczną poziomo spolaryzowaną falą uderzeniową. W tym przypadku rozwiązanie składa się z pojedynczej odbitej i załamanej fali uderzeniowej. Względne amplitudy tych fal pozostają w podobnym stosunku jak w przypadku infinitezymalnych fal typu SH w liniowej teorii. Zespolone wartości względnych amplitud w liniowej teorii prowadzą do występowania fal Stoneleya. Rozwiązania zespolone w teorii nieliniowej sugerują raczej inną niż założoną konfigurację fal odbitych i załamanych.