Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 55-64, Warsaw 1990

Identification of parameters for dynamic models of tower structures with additional loads

Roman Ciesielski, Janusz Kawecki

Zagadnienie identyfikacji rozwiązano w zakresie beta (por. Kawecki (1978)). Po przyjęciu struktury modelu wg (2.1) wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych na obiekcie podano procedurę wyznaczania parametrów modelu. Rozważono budowle wieżową z umieszczonym na niej zbiornikiem na ciecz o dużej objętości dającym dodatkową siłę osiową. W tego typu konstrukcjach inżynierskich ważnym zagadnieniem jest wyznaczanie wartości podstawowej siły krytycznej. Opisana procedura wykorzystująca wyniki badań na obiekcie w skali naturalnej umożliwia wyznaczenie przybliżonej wartości podstawowej siły krytycznej.