Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 45-54, Warsaw 1990

Limit analysis due to failure process in creep conditions

Marcin Chrzanowski, Piotr Latus

W pracy dokonano analizy zniszczenia konstrukcji, wyróżniając trzy etapy, odpowiadające poziomom analizy, zaproponowanym przez M. Życzkowskiego (1981): na poziomie punktu (P), przekroju (S) i ciała (B). W warunkach pełzania odpowiada to wyznaczaniu czasów do: pojawienia się pierwszego pęknięcia t_I, propagacji pęknięcia w przekroju poprzeczny t_II i czasu t_III zniszczenia konstrukcji na skutek zamiany w mechanizm, w wyniku zniszczenia odpowiedniej liczby przekrojów. Znajomość wartości tych czasów pozwala na oszacowanie zapasu bezpieczeństwa konstrukcji pracujących w warunkach pełzania.