Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 4, pp. 589-595, Warsaw 1988

Boundary elements for thermo-elasto-plasticity of metals

Andro Alujevic, Iztok Potrc

W pracy zostały wyprowadzone równania rządzące i przedstawione wyniki liczbowe dwu typowych zagadnień sprężystoplastycznych dotyczących początkowego odkształcenia w sformułowaniu MEB. Uwzględniono siły masowe i obciążenia termiczne. W przypadku dużych przemieszczeń w pracy rozwinięto uwspółcześnioną metodę Lagrange'a, zilustrowaną przykładem zagadnienia zginania płyty metalowej na sztywnej podporze.