Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 2, pp. 253-262, Warsaw 1988

Speckle pattern correlation using digital image processing

Roland Höfling, Wolfgang Osten

W pracy przedstawiono interferometrię plamkową wykorzystując właściwości cyfrowego przetworzenia obrazów (Digital speckle pattern interferometry). Badania wykonano przy wykorzystaniu systemu ROBOTRON A 6472 wyposażonego w vidicon-kamerę o 512x512 pixelach. Badano przemieszczenia w płaszczyźnie i przemieszczenia o kierunku normalnym do płaszczyzny.