Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 2, pp. 243-251, Warsaw 1988

Applications of the difference hologram interferometry

Zoltán Füzessy, Ferenc Gyimesi, János Kornis

Praca przedstawia krótki opis zasad różnicowej interferencji holograficznej. Jej istotna zaleta polega
na możliwości porównywania (znajdowania różnic) pomiędzy dwoma obiektami. Metoda jest przydatna, gdy nie ma konieczności wyznaczania wszystkich składowych przemieszczenia lub wyznaczania kształtu obiektu, a wówczas, gdy interesuje nas różnica kształtu lub zmiana kształtu obiektu.