Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

25, 4, pp. 635-643, Warsaw 1987

Complex potentials in two-dimensional problems of periodically layered elastic composites

Andrzej Kaczyński, Stanisław J. Matysiak

W ramach modelu Woźniaka liniowej teorii sprężystości z mikrolokalnymi parametrami wyprowadzono zespoloną reprezentację dla dwuwymiarowych zagadnień kompozytów warstwowych o strukturze periodycznej.