Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

25, 4, pp. 523-540, Warsaw 1987

Recent developments in shell stability analysis

Johann Arbocz

W pracy omówiono kierunki rozwoju teorii powłok w ramach badań prowadzonych obecnie w Instytucie Inżynierii Lotniczej w Delft. Dotyczą one formułowania nowych ulepszonych kryteriów projektowania. Kryteria te uwzględniają najnowsze wyniki prac teoretycznych przy wykorzystaniu współczesnej techniki obliczeniowej.