Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 2-3, pp. 255-260, Warsaw 1983

On theory of lattice-reinforced shells

Krzysztof H. Żmijewski

W pracy na drodze wariacyjnej uzyskano równania teorii powłok sprężystych zbrojonych siatkami. Zginanie kontynualnej powłoki (matrycy) opisano przyjmując uogólnioną hipotezę Reissnera, a deformację zbrojenia określono zgodnie z równaniami teorii powłok siatkowych Woźniaka. Przedstawiona w pracy próba uwzględnienia zbrojenia na stan deformacji dźwigara ma charakter ,,techniczny'', co wynika zarówno z założeń odnośnie struktury zbrojenia jak i z zastosowanego kontynualnego opisu siatki.