Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

19, 3, pp. 455-461, Warsaw 1981

On the calculation of the velocity induced by a vortex-source cone

K. Varsamov, K. Yosifov, A. Haimov

W pracy przedyskutowaliśmy przejście od kwadrtury numerycznej do zlinearyzowanych wzorów obliczeniowych, z których wyznaczona została prędkość przepływu wywołana jednostkowym stożkiem wirowym w punktach w pobliżu warstwy wirowej. Przez porównanie wyników z rozwiązaniem ścisłym otrzymano kryterium na rozkład osobliwości o stałej wydajności.