Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

16, 3, pp. 407-412, Warsaw 1978

List do Redakcji


Publikujemy list nadesłany przez Zbigniewa Kączkowskiego na temat artykułu Stefana Piechnika ,,Kinematyczna równoważność układów sił" opublikowanego w naszym czasopiśmie (nr 1, t. 16, 1978) oraz odpowiedź Autora.