Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

14, 3, pp. 361-370, Warsaw 1976

Przykład badania dokładności liniowego układu dynamicznego w przypadku niestacjonarnym

Józef Nizioł, Narcyz Kondraciuk
In the present paper is discussed a method of calculating the optimal transfer impulse function for dynamic system in a nonstationary case. An example is given of calculating the optimal transfer function for a dynamic system, which integrates the stochastic function.