Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

12, 1, pp. 97-99, Warsaw 1974

Przykłady ultradystrybucyjnych rozwiązań pasma płytowego. Errata

Jan Grabacki, Gwidon Szefer

Już po ukazaniu się naszej pracy, zamieszczonej w z. 1/1973 MTiS pt. ,,Przykłady ultradystrybucyjnych rozwiązań pasma płytowego'' stwierdziliśmy, że w zadaniu II przez przeoczenie popełniony został błąd, polegający na opuszczeniu całego czynnika przy wyznaczaniu jednej ze stałych całki ogólnej. Zmianie ulegają równania poczynając od wzorów, oznaczonych numerem (3.9). Niżej podano ich poprawną postać w kolejności ich występowania w tekście wydrukowanym
z zachowaniem kolejności. Jednocześnie autorzy uważają za swój obowiązek przeprosić zarówno Czytelników, jak i Redakcję za godne ubolewania niedopatrzenie.