Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

11, 4, pp. 467-472, Warsaw 1973

O anholonomicznych układach pierwszego i drugiego rzędu z tarciem

N. Ja. Cyganowa

W niniejszej pracy ustala się ekstremalne własności reakcji więzów dla układów materialnych typu Czetajewa-Przeborskiego i układów z anholonomicznymi więzami drugiego rzędu, wychodząc z ogólnej definicji Painleve'go układów z tarciem. Otrzymano zależność między odchyleniami ruchu rzeczywistego od możliwego w układzie z tarciem i w układzie bez tarcia, a także pewne wnioski wynikające z tej zależności.