Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

11, 4, pp. 393-405, Warsaw 1973

Osobliwość naprężeń w liniowym ośrodku mikropolarnym spowodowana nieciągłymi obciążeniami (II)

Janusz Dyszlowicz, Stanisław Matysiak
The static problem of a micropolar elastic half-space in a plane state of strain due to discontonuous (normal, tangential and couple) loadings at the boundary is considered. For these loadings, the singularites of stresses and couple-stresses are discussed. Two limiting cases are considered: alpha to 0 (classical theory of elasticity) and alpha to infty (couple-stress theory of elasticity).