Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

11, 4, pp. 343-349, Warsaw 1973

O uderzeniu w układach typu Czetajewa-Przeborskiego

N. Ja. Cyganowa

W pracy [1] Bołotow otrzymał uogólnioną formę zasady najmniejszego skrępowania dla układów z więzami holonomicznymi i anholonomicznymi pierwszego rzędu poddanych działaniu sił impulsowych. W niniejszej pracy uogólnioną zasadę najmniejszego skrępowania rozszerza się na zjawisko udaru w układach typu Czetajewa-Przeborskiego.