Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

11, 3, pp. 245-265, Warsaw 1973

Związki pomiędzy różniczkowymi i całkowymi zasadami mechaniki

N. Ja. Cyganowa

Decydujące znaczenie dla kierunków rozwoju badań w omawianej dziedzinie miała praca O. Hoeldera), w której całkowa wariacyjna zasada mechaniki wyprowadzona została dla ogólnego przypadku wariacji ruchu. W szczególnych przypadkach z zasady tej wynikają zasady Hamiltona lub Lagrange'a w zwykłej, względnie uogólnionej postaci. W niniejszej pracy zastanowimy się jeeynie nad różnymi postaciami formułowania zasady Hoeldera-Vossa oraz nad jej związkami z różniczkowymi zasadami w mechanice.