Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

3, 2, pp. 91-106, Warsaw 1965

Czujniki do laboratoryjnych pomiarów stanów naprężeń i odkształceń wewnątrz elementów betonowych

Janusz Kasperkiewicz
Zastosowanie dobrego czujnika w pomiarach stanów naprężenia i stanów odkształcenia wewnątrz elementów betonowych pozwoli na doświadczalne rozwiązanie szeregu zagadnień dotyczących betonu i żelbetu lub przynajmniej na poparcie teorii wynikami doświadczeń. Zapewne ze względu na to w ostatnich dwudziestu latach wzrosło zainteresowanie takimi czujnikami. W niniejszej pracy przedstawiono niektóre stosowane typy czujników — przeważnie do pomiaru odkształceń wewnątrz elementów. Stosunkowo prostsze i lepiej znane urządzenia do pomiaru odkształceń na powierzchni zewnętrznej w zasadzie nie będą tu opisywane. W artykule przyjęto punkt widzenia laboratorium wytrzymałościowego, a więc użytkownika aparatury pomiarowej.

GAUGES FOR LABORATORY STRESS AND STRAIN MEASUREMENTS INSIDE CONCRETE ELEMENTS

Investigating the deformation process in concrete block we are able to measure strains only The gauge destinated for measurements of the state of deformation inside a concrete block should satisfy a number of requirements, the most important of which are durability and proper mechanical features. In order to avoid disturbances of measured strains caused by the presence of the gauge, its dimensions and elasticity modulus should be as small as possible. From the point of view of laboratory investigations, given is a review of existing strain gauges including gauges destinated for the stress measurements, which can be applied inside small concrete elements. Most of the gauges is based on the resistance strain-gauges. Described are gauges with metallic skeleton and designed with use of the binding materials. Presented are also examples of other gauges, among them wire-gauges and hydraulic gauges. Given are some remarks concerning checking of gauges and the measuring technique. Well designed gauge with electrical strain-gauges is able to measure the state of strain inside concrete elements. At present such a gauge is inapplicable for long-time measurements for which only wire-gauges can be used.