Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

3, 1, pp. 13-27, Warsaw 1965

Synteza kinetyczna ogólnego układu mechanicznego

Władysław Bogusz, Janisław Skowroński
Zagadnienie konstruowania maszyn i urządzeń mechanicznych na podstawie warunków optymalnych jest jednym z podstawowych problemów w przemyśle maszynowym. Konstruktorzy muszą realizować coraz bardziej skomplikowane warunki stawiane maszynom odnośnie ich ciężaru, wytrzymałości, trwałości, bezpieczeństwa i dokładności ich pracy. Korzystają przy tym z wyników badań naukowych, pomiarów i teorii układów mechanicznych. Tok postępowania jest skomplikowany i prowadzi od analizy przypuszczalnego modelu układu do syntezy i powtórnej analizy. W artykule zajmiemy się kinetyczną syntezą ogólnego układu mechanicznego. Po sformułowaniu problemu podamy przegląd wyników badań w tej dziedzinie w oparciu o współczesną literaturę oraz możliwe podejścia do konkretnych zagadnień.

KINETIC SYNTHESIS OF GENERAL MECHANICAL SYSTEMS

The problem under consideration is connected with designing and constructing of machines and mechanisms. The designing data should include, besides the destination of the machine, the optimal requirements as regards the gabarites, endurance, precision of the process, power, expenses etc. The imposed requirements are fulfilled with the aid of the kinetic synthesis which consists in the proper choice and mutual connection of machine elements according to the assumed conditions. Recent results concerning the problem have been presented. The considerations are confined to mechanical systems the motion of which can be described by a finite number of differential equations. Polish nomenclature of the synthesis problem has been introduced, the methods used in other fields of mechanical analysis with possible applications to the problem are quoted, and original results of the authors’ research are given. In particular, the attention is drawn to the possibility of utilizing the results obtained in the steering and optimization theory of linear and non-linear systems. The method based upon the Hamilton equations is illustrated by an example. In addition to the methods described above, other problems which can be solved by means of the kinetic synthesis have been formulated in the paper.