Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

5, 1, pp. 45-55, Warsaw 1967

Wymiana masy z powierzchni kul i kropel

Jan Jasiewicz
Intensyfikacja i efektywność licznych procesów wymiany masy i ciepła we współczesnej energetyce klasycznej i jądrowej, przemyśle chemicznym, artykułów spożywczych, preparatów leczniczych, materiałów budowlanych, przetwórstwie ropy naftowej itp. jest uwarunkowana zjawiskami przebiegającymi w dwufazowych układach cząsteczka-płyn. Cząsteczki substancji rozproszone w ośrodku ciągłym, zawieszone w nim lub poruszające się mogą posiadać poza nielicznymi wyjątkami kształt zupełnie dowolny i przypadkowy. Badania nad określeniem współczynników wymiany masy zapoczątkowane w latach trzydziestych prowadzone są w dwóch zasadniczych kierunkach: 1) badania nad pojedynczymi cząstkami ciał stałych lub cieczy (krople), 2) studia i badania przy makroskopowej analizie zjawisk wymiany masy i ciepła w układach cząsteczki-płyn. Do grupy pierwszej należy również zaliczyć niniejsze opracowanie, sporządzone na podstawie dostępnej autorowi literatury, zawierające krótkie informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach doświadczalnych i teoretycznych nad określeniem współczynników wymiany masy na powierzchni kul i kropel.

THE MASS TRANSFER FROM SPHERES AND DROPS SURFACES

The paper gives the survey of more important up to now made investigations in the field of mass transfer on single sphere sand drops surfaces. Experimental and theoretical equations for evaporation processes, sublimation or dissolving in range of Reynolds number Re=0—100 are given. The discussion of the influence of mechanical and hydrodynamical parameters on the mass transfer rate has been investigated.