Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 2, pp. 133-147, Warsaw 1968

Efekt Jacqa

Wiesław Gogół
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych Jacqa wskazujące na istnienie pewnych niezgodności między rzeczywistym polem temperatury w ciele stałym (metalu) a polem temperatury wynikającym z prawa Fouriera. Niezgodność pól temperatury obserwowana przez Jacqa (anomalia rozkładu temperatury) występować ma tylko w obszarach leżących w pobliżu powierzchni metalu (warstwa podpowierzchniowa). W niniejszym opracowaniu, opartym na cytowanej bibliografii, podano również próby teoretycznego wyjaśnienia tego zjawiska nazywanego efektem Jacqa.

THE JACQ’S EFFECT

A survey is given of the investigations concerned with the Jacq’s effect. The Jacq’s is an anomaly of temperature distribution within thin sub-surface layer of the metal wall; the temperature gradients within this layer are not in accordance with Fourier’s law of heat conduction. The results of experiments performed by Jacq and his attemps to interpret the phenomenon theoretically taking as a basis the theory of fluctuations of free-electron gas in metals (Kaiser) or a hypothesis of retrodifusion in solids (Lucas) are described. The importance of Jacq’s effect in heat transfer has been dealt with and it has also been stressed that the problem provides forum for discussion.