Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 4, pp. 429-444, Warsaw 1969

Przykłady modelowania elektrycznego warunków brzegowych i początkowych równań różniczkowych występujących w zagadnieniach mechaniki

Aleksander Lisowski
W pracy [4] podał autor podstawy modelowania w sieci elektrycznej równań różniczkowych liniowych zwyczajnych i cząstkowych o współczynnikach stałych i pochodnych rzędu parzystego. Obecnie rozważonych będzie kilka typów równań występujących często w zagadnieniach technicznych: równanie Laplace’a, równania Lamego oraz równanie falowe i równanie drgań swobodnych. Podane będą przykłady elektrycznego modelowania równań z uwzględnieniem warunków brzegowych i początkowych.

EXAMPLES OF ELECTRICAL NETWORK MODELS SIMULATING THE INITIAL AND BOUNDARY VALUE PROBLEMS OF APPLIED MECHANICS

Several examples of electrical network models are given for such problems as free undamped vibrations of a string, bending of a thin plate with various boundary conditions (biharmonic differential equation) etc. The method presented in the paper seems to be particularly suited in many cases when the application of more universal analogue computers proves inefficient.